1 2 3 6

„Gandro diena darželyje“

2022 m. kovo-balandžio mėn. mokytojos Jadvyga Dubrindienė ir Roma Krasauskienė organizavo Respublikinę ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų virtualią kūrybinių darbų fotografijų parodą „Gandro diena darželyje“.

Parodoje dalyvavo apie 70 ugdymo įstaigų (114 dalyvių), kurios virtualioje erdvėje pasidalino savo darbo patirtimi ir idėjomis minint gandro dieną įstaigoje.

Vaikai klausėsi gandro pasakojimų, deklamavo eilėraščius, žaidė žaidimus, atliko įvairias kūrybines užduotis, minė mįsles, kūrė darbelius, ieškojo Gandro paliktų lauktuvių. Naudojant neįprastas priemones ir technikas kūrybinėje veikloje aktyviai dalyvavo ir tėveliai.

Akimirkos iš „Gandro dienos darželyje“…

Edukacinė veikla „Daiktai iš senos skrynios“

„Mano pirštinės šildo eglutę“

2021 m. gruodžio 13 – 2022 m. sausio 6 d. vyko kūrybinių darbų paroda „Mano pirštinės šildo eglutę“. Šią parodą organizavo mokytoja Joana Daubarienė. Kūrybiniais darbeliais papuošėme darželio aplinką.

Vaikų rankose pirštinaitės pavirto pasakų herojais.

Eglutę puošė visa įstaigos bendruomenė.

Edukacinis rytmetis Kūčiukų kepimas

Kūrybinė veikla „Rudens spalvos“

2021 m. spalio 4 – 2021 m. spalio 8 dienomis darželyje vyko kūrybinė veikla „Rudens spalvos“, kurią organizavo ikimokyklinio ugdymo mokytojos Jadvyga Dubrindienė ir Roma Krasauskienė.

Kūrybinės veiklos tikslas buvo skatinti vaikų kūrybiškumą, stiprinti tėvų patirtines galias per bendras veiklas su vaikais.

Vaikai domėjosi rudenėjančia aplinka ąžuolyne, botanikos sode. Eksperimentavo gamtinėmis medžiagomis bei kitomis priemonėmis, išgaunant rudens spalvas. Tyrinėjant įgijo įvairaus pobūdžio patirties, atliko užduotis. Kartu su tėveliais komponavo rudenines kompozicijas, kurios papuošė mūsų darželio erdves. Rudens spalvas potėpiais perteikė ant drobės.

MENINĖ EDUKACINĖ VEIKLA „GRAŽI MANO ŠEIMYNĖLĖ“

Tarptautinio eTwinning projekto „Netipinė aplinka – vaikų kūrybiškumo plėtotė“, kurio tikslas- įgalinti vaikų kūrybiškumą netipinėse aplinkose.

MENINĖ EDUKACINĖ VEIKLA „GRAŽI MANO ŠEIMYNĖLĖ“:

2021.05.17 – 2021.05.21 m.m. mokytoja Marta Zavadska ir Elvyra Julija Čičiurkienė organizavo įstaigoje meninę edukacinę veiklą „Graži mano šeimynėlė“, kurios tikslas – skatinti ypatingą meilę, pagarbą ir dėmesį savo šeimai, sužinoti, kas yra šeima šiuolaikinių vaikų požiūriu, įgalinti kūrybiškumą netipinėse aplinkose.

 

Ugdytiniai veiklų metų samprotavo apie gerus tarpusavio santykius šeimoje, kalbėjos apie šeimos svarbumą žmogui,  įvardino šeimos ir giminės narius, sužinojo kas yra pavardė ir kam ji žmogui reikalinga. Plėtojo kūrybiškumą, fantaziją, plėtė įvairias menines veiklas bei įvairių meno priemonių, technikų patirtį netipinėse aplinkose. Piešė ant sienų, grindų, po stalais „Aš ir mano šeima“., lauke, ant žolės, suolelio, tvorelės, medžio kūrė savo šeimos peizažą gamtinių priemonių pagalba, piešė savo šeimą ir šeimos svajonę kreidelėmis.  Su Tėveliais kūrė savo šeimos medį ir kūrybinius darbelius „iš namų spintos“ panaudojant įvairias technikas.

Vasaros darbo laikas

Lopšelis-darželis vasaros metu birželio ir liepos mėnesiais dirbs
Rugpjūčio mėnesį  lopšelis-darželis nedirbs
1 2 3 6