Finansinių ataskaitų rinkiniai

Metinis finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. III ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 II ketv

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. I ketv.

2019 metai

Metinis finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m.

Finansinės būklės ataskaita 2019 m. III ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2019 m. II ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2019 m. I ketv.

 

2018 metai

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIEDELIS“ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017-09-30 DUOMENIS
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIEDELIS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2017 M. II KETV.
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIEDELIS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2017 M. I KETV.