Pasiekimai ir rezultatai

TURIME KUO PASIDŽIAUGTI:

2010 m. Direktorei Violetai Valaitienei, Kauno miesto savivaldybė įteikė padėką už respublikinės konferencijos „Ikimokyklinio ugdymo pertvarkai – 20 metų:  kaita ir pasiekimai“ inicijavimą ir suorganizavimą.

2010 m. Direktorei Valaitienei, Kauno m savivaldybės administracijos Žaliakalnio seniūnija įteikė padėką už dalyvavimą Žaliakalnio seniūnijos ikimokyklinių įstaigų vaikų piešinių parodoje.

Irena Palčiauskienė, muzikos mokytoja Kauno miesto savivaldybės apdovanota padėkomis už dalyvavimą ir puikų vaikų parengimą Kauno ikimokyklinių įstaigų vaikų jungtinio choro koncerte.

Irenos Palčiauskienės, muzikos mokytojos, parengti ugdytiniai tapo respublikinio ikimokyklinių įstaigų mažųjų talentų festivalio-konkurso „Viru viru košę“ laureatais.

Mūsų darželis pateko tarp 48 laimingųjų įstaigų, kurios dalyvauja respublikinės programos „Sugrąžinkime vaikus į stadionus“ projekte „Futboliukas“.

 

PROJEKTAI

Nuo 2001 m. dvi  įstaigos grupės  įsijungė į tarptautinį „Geros pradžios“ projektą.

Nuo 2003 m. rugsėjo mėn. dalyvauja tarptautinėje ankstyvosios prevencijos  programoje „Zipio draugai“.

Nuo 2004 m.  pradėtas įgyvendinti ir iki šiol taikomas „Sėkmingos pradžios metodas“.

Nuo 2011 m. priklauso respublikinei ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijai „Sveikatos želmenėliai“.

Nuo 2012 m. rugsėjo 15 d. lopšelis-darželis įsijungė į Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis remiamas programas „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“.

Dalyvaujame Tarptautiniame projekte „Meškučio Kubušo gamtos mylėtojų klubas“

Dalyvaujame Kauno miesto ikimokyklinėse įstaigose rengiamuose projektuose ir kitose veiklose.

 

KONFERENCIJOS

Lopšelio-darželio bendruomenė sugeba ne tik gerai dirbti, bet ir dalintis gerąja darbo patirtimi. Suorganizavome dvi respublikines konferencijas:

Etnokultūra – ikimokyklinio ugdymo turinyje ir vaiko aplinkoje

„Ikimokyklinio ugdymo pertvarkai – 20 metų: kaita ir pasiekimai“