Vaiko gerovės komisija

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 

VGK pirmininkė direktorė Violeta Valaitienė

VGK pirmininkės pavaduotoja direktorės pavaduotoja ugdymui Jolita Kolojanskienė

Sekretorė Marta Zavadska

Nariai:

Jurgita Jasiulevičienė – logopedė

Elvyra Julija Čičiurkienė –  mokytoja

Jurga Dievaitienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja

 

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS SRITYS IR ATSAKOMYBĖS

 

 

Violeta Valaitienė – atsakinga už vaiko gerovės komisijos veiklą.

Jolita Kolojanskienė – koordinuoja vaiko gerovės komisijos veiklą, krizių valdymą, socialinį ir emocinį ugdymą, saugią ugdymosi aplinką įstaigoje.

Jurgita Jasiulevičienė – koordinuoja įtraukųjį ugdymą, krizių valdymą.

Elvyra Julija Čičiurkienė – koordinuoja smurto ir patyčių prevenciją, krizių valdymą.

Jurga Dievaitienė – koordinuoja smurto ir patyčių prevenciją, krizių valdymą.