APIE ĮSTAIGĄ

BENDROS ŽINIOS APIE ĮSTAIGĄ

Kauno lopšelis-darželis „Žiedelis“
Adresas: M. Jankaus g. 40 a, LT-50274, Kaunas
Tel.: (8 37) 73 01 17, (8 37) 73 25 85;
Faks.: (8 37) 73 25 85;
Įstaigos tipas:  vaikų lopšelis-darželis „Žiedelis“
Įstaigos teisinė forma: savivaldybės biudžetinė įstaiga
Įstaigos kodas: 191639749
Mokomoji kalba: lietuvių

 

Lopšelio-darželio „Žiedelis“ himnas
(muzika: Irena Palčiauskienė; žodžiai: Irena Palčiauskienė, Vaida Daugirdė, Beata Sakalauskienė)
 
Kai saulutė skaisčiai šviečia
Ji kasdien darželin kviečia.
Šoks vaikučiai tarp žiedų,
Suksis poros rateliu.
 
Mes čia šoksim ir dainuosim,
Pasakų šalin važiuosim.
Skris toli vaikų balsai,
Sveikins pievos ir žiedai.
 
Mes Žiedelį labai mylim
Jam dainelę šią paskyrėm.
Šviesk, saulute, šviesk šilta
Kad dainelė būt gera.

 

VIZIJA

Siekiame, kad lopšelis-darželis „Žiedelis“ taptų modernus, atviras kaitai, tobulindamas ugdymo proceso kokybę ir užtikrinantis vaikų socialinį bei psichologinį saugumą.

 

MISIJA

Kauno lopšelis-darželis „Žiedelis“ yra bendrosios paskirties ikimokyklinė įstaiga, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas vaikams nuo 2 iki 7 m. amžiaus, atvira vaikų tėvams ir Žaliakalnio bendruomenei. Tenkina prigimtinius vaiko poreikius, puoselėja įgimtas vaiko galias, lemiančias asmenybės vystymosi sėkmę, vykdo sveikatos ugdymą bei rūpinasi kiekvieno vaiko pažanga. Vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

 

VEIKLOS KRYPTYS

  • Vaikų ugdymo(si) tobulinimas.
  • Visuminis ugdytinių ir aplinkinių sveikatos saugojimas ir stiprinimas.
  • Lygių ugdymo(si) galimybių sudarymas.
  • Efektyvi ir ekonomiška vadybinė veikla.

 

ĮSTAIGOS ISTORIJA

Kauno lopšelis-darželis "Žiedelis" įsikūręs Žaliakalnio mikrorajone netoli Ąžuolyno parko ir Zoologijos sodo. Lopšelis-darželis "Žiedelis" pradėjo veikti 1972 m. rugsėjo 1 dieną.

Įstaiga yra bendrosios paskirties. Lopšelį-darželį lanko 2-7 metų vaikai. Veikia 6 grupės: 1-ankstyvojo amžiaus, 4 – ikimokyklinio ugdymo, 1 – priešmokyklinio ugdymo. Vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos, elgesio, emocijų ir socialinės raidos, judėjimo sutrikimų teikiama kvalifikuota logopedo, muzikos mokytojo ir neformaliojo ugdymo mokytojo pagalba.

Komandinio darbo įgūdžiai padeda sėkmingai vykdyti ugdymo projektus, organizuoti seminarus, dalyvauti šalies ir tarptautiniuose projektuose.