TRADICIJOS, ŠVENTĖS IR PROJEKTAI

„Mano pirštinės šildo eglutę“

2021 m. gruodžio 13 – 2022 m. sausio 6 d. vyko kūrybinių darbų paroda „Mano pirštinės šildo eglutę“. Šią parodą organizavo mokytoja Joana Daubarienė. Kūrybiniais darbeliais papuošėme darželio aplinką.

Vaikų rankose pirštinaitės pavirto pasakų herojais.

Eglutę puošė visa įstaigos bendruomenė.

Edukacinis rytmetis Kūčiukų kepimas

Kūrybinė veikla „Rudens spalvos“

2021 m. spalio 4 – 2021 m. spalio 8 dienomis darželyje vyko kūrybinė veikla „Rudens spalvos“, kurią organizavo ikimokyklinio ugdymo mokytojos Jadvyga Dubrindienė ir Roma Krasauskienė.

Kūrybinės veiklos tikslas buvo skatinti vaikų kūrybiškumą, stiprinti tėvų patirtines galias per bendras veiklas su vaikais.

Vaikai domėjosi rudenėjančia aplinka ąžuolyne, botanikos sode. Eksperimentavo gamtinėmis medžiagomis bei kitomis priemonėmis, išgaunant rudens spalvas. Tyrinėjant įgijo įvairaus pobūdžio patirties, atliko užduotis. Kartu su tėveliais komponavo rudenines kompozicijas, kurios papuošė mūsų darželio erdves. Rudens spalvas potėpiais perteikė ant drobės.

MENINĖ EDUKACINĖ VEIKLA „GRAŽI MANO ŠEIMYNĖLĖ“

Tarptautinio eTwinning projekto „Netipinė aplinka – vaikų kūrybiškumo plėtotė“, kurio tikslas- įgalinti vaikų kūrybiškumą netipinėse aplinkose.

MENINĖ EDUKACINĖ VEIKLA „GRAŽI MANO ŠEIMYNĖLĖ“:

2021.05.17 – 2021.05.21 m.m. mokytoja Marta Zavadska ir Elvyra Julija Čičiurkienė organizavo įstaigoje meninę edukacinę veiklą „Graži mano šeimynėlė“, kurios tikslas – skatinti ypatingą meilę, pagarbą ir dėmesį savo šeimai, sužinoti, kas yra šeima šiuolaikinių vaikų požiūriu, įgalinti kūrybiškumą netipinėse aplinkose.

 

Ugdytiniai veiklų metų samprotavo apie gerus tarpusavio santykius šeimoje, kalbėjos apie šeimos svarbumą žmogui,  įvardino šeimos ir giminės narius, sužinojo kas yra pavardė ir kam ji žmogui reikalinga. Plėtojo kūrybiškumą, fantaziją, plėtė įvairias menines veiklas bei įvairių meno priemonių, technikų patirtį netipinėse aplinkose. Piešė ant sienų, grindų, po stalais „Aš ir mano šeima“., lauke, ant žolės, suolelio, tvorelės, medžio kūrė savo šeimos peizažą gamtinių priemonių pagalba, piešė savo šeimą ir šeimos svajonę kreidelėmis.  Su Tėveliais kūrė savo šeimos medį ir kūrybinius darbelius „iš namų spintos“ panaudojant įvairias technikas.

Vasaros darbo laikas

Lopšelis-darželis vasaros metu birželio ir liepos mėnesiais dirbs
Rugpjūčio mėnesį  lopšelis-darželis nedirbs

„Vanduo gyvybės šaltinis. Vartok ir saugok”

Tarptautinio eTwinning projekto „Netipinė aplinka- vaikų kūrybiškumo plėtotė“, kurio tikslas- įgalinti vaikų kūrybiškumą netipinėse aplinkose

 

VEIKLA:

Projektas „Vanduo gyvybės šaltinis. Vartok ir saugok“

2021.03.22 – 2021.04.16 m. m. mokytojos Jadvyga Dubrindienė, Roma Krasauskienė ir logopedė Jurgita Jasiulevičienė  įstaigoje organizavo projektą „Vanduo gyvybės šaltinis. Vartok ir saugok“ , kurio tikslas: Suteikti vaikams žinių apie žmogaus ir vandens, gamtos ir vandens tarpusavio ryšį bei vandens svarbą sveikatos stiprinimui, ugdyti jų elementarius aplinkosauginius įgūdžius, sudarant galimybę stebėti, tyrinėti, eksperimentuoti.

Grupių ugdytiniai atliko įvairius eksperimentus su vandeniu, aiškinosi iš kur atsiranda vandens lašelis. Vyko pokalbiai, diskusijos, „minčių lietus“. Vaikai sužinojo, kad vanduo nuolat juda, teka, garuoja, maišosi, kietėja, iškrenta krituliais. Įsiminė vandens savybes ir žodžius apibūdinančius vandenį: bespalvis, bekvapis, beskonis. Minė mįsles, įspūdžius ir emocijas išreiškė savo piešiniuose.

 

Projektas „Vaikų velykėlės”

Įstaiga prisijungė prie tarptautinio ETWINNING projekto ,,Netipinė aplinka – vaikų kūrybiškumo plėtotė”. Pagal patvirtintą veiklos planą vyko kūrybinė – meninė veikla ,,Vaikų velykėlės”, kurios metu ugdytiniai susipažino su netradicinėmis margučių marginimo technikomis. Žaidė žaidimus, rideno margučius, rinko patį stipriausią margutį. Grupių vaikai kūrybiškai, noriai atliko jiems skirtas ir pasirinktas užduotėles. Diskutavo, rinkdami patį gražiausią margutį.

 

 

 

2021 m. Kovo 11-oji

„Kaziuko Jomarkas“ 2021

2021 m. Vasario 16-osios rytmetis priešmokyklinėje grupėje