„PASIDALINKIME DRAUGYSTE“ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PROJEKTAS

„Tu man dar esi berniukas, panašus į šimtą tūkstančių kitų berniukų. Ir tu man nereikalingas. Ir aš tau nereikalinga. Aš tau esu lapė, panaši į šimtą tūkstančių lapių. Bet jei tu mane prisijaukinsi, mudu būsime vienas kitam reikalingi. Tu man tada būsi vienintelis pasaulyje. Aš tau būsiu vienintelė pasaulyje“.

A.de Sent-Egziuperi „Mažasis princas“

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Projekto tikslas – gerinti ugdytinių socialinę, emocinę sveikatą ir gerovę, siekiant pagarbių ir draugiškų tarpusavio santykių.

Uždaviniai:

  • Atpažins ir įvardins savo ir kitų emocijas ir jausmus.
  • Jausmus išreikš tinkamais, kitiems priimtinais būdais.
  • Ieškos išeičių kasdieniniams iššūkiams bei sunkumams įveikti.
  • Nusiteiks geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti, spręsti tarpusavio nesupratimus.