Projektas „Laikas drauge“

Įstaigoje buvo vykdomas projektas „Laikas drauge“, skirtas supažindinti vaikus kaip gyvūnai jaučia ir supranta pasaulį.

Į projektą įtraukti ir ugdytinių tėveliai, kurie padėjo vaikams suprasti, jog gyvūnai, kaip ir žmonės yra labai saviti – supranta, gali verkti, džiaugtis, tapti tikrais šeimos nariais,

Jie duoda naudos ir mūsų fizinei bei emocinei sveikatai.

Ugdytiniai išmoko bendrauti su gyvūnėliais dėmesingu žvilgsniu, šypsena, maloniu žodžiu. Gėrėjosi gyvūnėlių išvaizda, išmoko pastebėti kada jie alkani, sušalę, liūdni ir pratinosi tinkamai globoti.

Sužinojo, kaip gyvūnai bendrauja naudodami savo kūno kalbą.

Ugdė atsakomybę už savo ir kitų žmonių elgesį su gyvūnais.

„Mažųjų žaidynės 2019“

„Kaziuko mugė 2019-03-04“

„Burbulų šventė“

„PASIDALINKIME DRAUGYSTE“ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PROJEKTAS

„Tu man dar esi berniukas, panašus į šimtą tūkstančių kitų berniukų. Ir tu man nereikalingas. Ir aš tau nereikalinga. Aš tau esu lapė, panaši į šimtą tūkstančių lapių. Bet jei tu mane prisijaukinsi, mudu būsime vienas kitam reikalingi. Tu man tada būsi vienintelis pasaulyje. Aš tau būsiu vienintelė pasaulyje“.

A.de Sent-Egziuperi „Mažasis princas“

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Projekto tikslas – gerinti ugdytinių socialinę, emocinę sveikatą ir gerovę, siekiant pagarbių ir draugiškų tarpusavio santykių.

Uždaviniai:

  • Atpažins ir įvardins savo ir kitų emocijas ir jausmus.
  • Jausmus išreikš tinkamais, kitiems priimtinais būdais.
  • Ieškos išeičių kasdieniniams iššūkiams bei sunkumams įveikti.
  • Nusiteiks geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti, spręsti tarpusavio nesupratimus.

Startavo projektas „Kauno vaikai šypsosi“

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai dalyvauja ilgalaikiame projekte „Kauno vaikai šypsosi“, kurios siekis – kryptingai vaikams formuoti taisyklingus burnos higienos įgūdžius, kurie taptų įpročiu, taip mažinant dantų ėduonies rizika.

Paskutinę rugsėjo mėnesio savaitę, grupėse vyko programos atidarymo šventė. Šventės dalyviai buvo pasipuošę karūnomis ir plačiomis šypsenomis, nes šypsena – gražiausia puošmena. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Alla papasakojo apie dantukų higieną, kas yra dantukų draugai ir priešai, grupėms buvo išdalintos dantukų priežiūros priemonės ir dantukų valymo kalendoriai.

Dalyvaujame prevenciniame projekte “Žaidimai moko”

Mažųjų žaidimai leidžia jiems tyrinėti, atpažinti, tartis, kurti, orientuotis ir panašiai. Intelektinė bei kognityvinė žaidimų nauda šiai dienai yra patvirtinta ir ištirta. Tikėtina, jog vaikai, kurie žaidžia ateityje turės geresnę atmintį, išvystytą kalbą, geriau  kontroliuos savo elgesį bei sėkmingiau prisitaikys mokykloje ir džiugins puikiais rezultatais.

2017 m. spalio mėnesį Kauno lopšelio – darželio ,,Žiedelis” logopedė Jurgita Jasiulevičienė pradėjo vykdyti respublikinį ikimokyklinių ugdymo įstaigų prevencinį projektą ,,Žaidimai moko”. Trukmė: spalio 1 d. – gegužės 1 d.

Projekto tikslas – žaidimų pagalba lavinti penkiamečių, šešiamečių erdvės ir laiko, regimąjį suvokimą, tikslinti  ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius.

Uždaviniai:

  1. lavinti erdvės ir regimąjį suvokimą, vizualinius procesus (gebėjimą atpažinti, skirti, įsiminti matomus vaizdus), smulkiąją motoriką;
  2. plėsti erdvės sąvokas;
  3. gausinti žodyną, tikslinti gramatinę kalbos sandarą.

Lapkričio 30 d. Edukacinė valandėlė „Kepa kepa duoną stebuklingą“

Lapkričio 30 dieną „Pelėdžiukų“ grupės vaikiai jaukiai, įdomiai ir netradiciškai praleido laiką Duonos kepimo mokyklėlėje kur vyko edukacinėje valandėlė „Kepa kepa duoną stebuklingą“. Čia vaikai susipažino su duonos kepimo paslaptimis, klausėsi papasakojimo apie duonos kelią nuo sėjos iki tešlos užmaišymo, pamatė, kaip yra raugiama, maišoma ir kepama tikra lietuviška duona.

2017-11-24 “OBUOLIUKO KELIONĖ”