Vasario 16-osios minėjimo šventė.

Projektas „Keliauju į profesijos šalį“

Projektas „Mano kelias į darželį“

Maisto tvarkymas šalyje paskelbus karantiną

 

Valstybės lygiu šalyje paskelbus karantiną dėl koronaviruso infekcijos (COVID-19), įstaigos, turi įvertinti situaciją (darbuotojų sveikatą, sumažėjusį darbuotojų skaičių, žaliavų kiekį, gaminamų produktų asortimentą, apimtis, technologijas, pakuotes ir pan.) ir taikyti griežtesnes nei įprastai higienos užtikrinimo priemones visuose maisto gamybos – priėmimo,  sandėliavimo, perdirbimo, paskirstymo – etapuose.

Šalyje laikinai nėra galimybės atlikti privalomąjį maisto tvarkymo darbuotojų sveikatos patikrinimą bei ribota galimybė išklausyti privalomuosius higienos žinių kursus ir įgyti / atnaujinti higienos įgūdžių pažymėjimą maisto tvarkymo įmonių darbuotojams. Todėl įmonės privalo pačios vykdyti tinkamą darbuotojų apmokymą ir užtikrinti, jog jie žinos ir tinkamai laikysis visų higienos ir maisto saugos reikalavimų.

Įstaigose turi būti peržiūrimos maisto saugos valdymo sistemos (Geros higienos praktikos taisyklės – GHPT), įvertinus riziką, atliekami pakeitimai, vykdoma kontrolė, dokumentacijos pakeitimai.

Jei dėl COVID-19 epidemijos sutriko maisto produktų sudedamųjų ar su maistu besiliečiančių gaminių tiekimas, įstaiga gali:

 • – Išimti iš recepto trūkstamą sudedamąją dalį ar pakeisti ją kita;
 • – Pakeisti gamybos procesą.

Svarbiausia, kad įstaiga užtikrintų maisto produkto saugą!

Pakeitus produkto sudėtinę dalį ar gamybos /perdirbimo procesą įstaiga privalo peržiūrėti ir maisto saugos valdymo sistemą (GHPT ar RVASVT) įtraukiant:

 • – Rizikos, kuri galėjo atsirasti dėl pakeitimų, vertinimą ( pakeitus sudedamąsias dalis, produkte gali atsirasti alergijas sukeliančių medžiagų ar jų pėdsakų, patiekalo terminio apdorojimo laikas, ir pan.);
 • – Numatyti naujai identifikuotų rizikos veiksnių valdymą;
 • – Atitinkamai pakeisti reikiamus savikontrolės sistemos dokumentus (būtinai pildykite visus savikontrolės žurnalus – matuoti/sekti ir registruoti patiekalų, šaldytuvų ir šaldiklių, grietai gendančių priimamų prekių temperatūras).

 

Bendrosios rekomendacijos visiems maisto tvarkytojams

Darbuotojų asmens higiena

Įstaigos privalo:

 • taikyti griežtesnes nei įprastai higienos užtikrinimo priemones visuose maisto gamybos (žaliavų priėmimo, gamybos, sandėliavimo, paskirstymo) etapuose;
 • užtikrinti, kad asmenys dirbantys su maistu (virėjos, auklėtojos, auklėtojų padėjėjos ir kita) būtų tik sveiki darbuotojai, neturintys viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų požymių (pvz.: sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.);
 • uždrausti dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu;
 • užtikrinti, kad darbuotojų sveikata būtų nuolat stebima ir, jei reikia, darbuotojų sveikatos klausimais konsultuojamasi Sveikatos apsaugos ministerijos nurodytais kontaktais;
 • užtikrinti, kad dažnai liečiami paviršiai įstaigų patalpose (durų rankenos, maisto produktų laikymo lentynos / dėžės / stelažai prekėms sudėti, kasos aparatai, atsiskaitymo kortelėmis aparatai ir kt.) ir maisto produktams/patiekalams pervežti skirtos transporto priemonės (pvz. vežimėliai pervežti pagamintą maistą iš virtuvės į grupes) būtų dezinfekuojami dažniau nei įprasta – ne rečiau kaip du kartus per dieną;
 • užtikrinti, kad personalas būtų tinkamai apmokytas maisto higienos reikalavimų, vykdoma efektyvi priežiūra, kaip personalas laikosi higienos reikalavimų, o asmens higienai užtikrinti, t. y. rankoms nusiplauti, tualetai būtų tinkamai įrengti ir aprūpinti (su šiltu tekančiu vandeniu, skystu muilu,  specialiomis rankų ir paviršių dezinfekcinėmis priemonėmis).
 • informuoti ir reikalauti iš darbuotojų rankas plauti: prieš pradedant darbą; prieš tvarkant termiškai apdorotą ar vartoti paruoštą maistą; tvarkant žalią mėsą, žuvį ar kt. termiškai neapdorotą maistą; sutvarkius atliekas; pabaigus valymo, dezinfekcijos darbus; pasinaudojus tualetu; pavalgius; parūkius; nusičiaudėjus, išsipūtus nosį; dirbus su pinigais; dirbus su dokumentais; dirbus su kompiuteriu/telefonu;
 • jei darbuotojai darbo metu naudoja vienkartines pirštines, užtikrinti, kad rankas jie plautų ar dezinfekuotų prieš apsimaudami, keisdami ir nusiėmę pirštines. Jei naudojamos vienkartinės pirštinės, būtina užtikrinti, kad darbo vietose būtų jų pakankamai (įskaitant skirtas pasikeitimui);
 • užtikrinti, kad vienkartinės pirštinės nebūtų dezinfekuojamos skysčiais ir naudojamos pakartotinai jas nusiėmus;
 • informuoti ir reikalauti iš darbuotojų tvarkant maistą vengti liesti rankomis veidą, akis, nosį, burną ir kt., laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo (kosėti ar čiaudėti prisidengus vienkartine servetėle arba į sulenktos alkūnės vidinę pusę);
 • užtikrinti, kad atsiimant maistą iš virtuvės būtų laikomasi atstumo ir dėvimos apsaugos priemonės (veido kaukė), vienu metu maistą atsiimti gali viena grupė;
 • užtikrinti, kad darbuotojai, tvarkantys gatavus maisto produktus (tuos maisto produktus, kurie skirti tiesioginiam žmonių vartojimui ir kurių nereikia išvirti arba kitaip perdirbti, tam kad būtų pašalintas arba iki priimtino lygio sumažintas atitinkamų mikroorganizmų kiekis), darbo metu dėvėtų veido kaukes. Tai leistų išvengti galimo viruso patekimo ant tvarkomo maisto produkto tais atvejais, kai virusas platinamas esant besimptomei infekcijos pasireiškimo formai ar inkubacijos laikotarpiu;
 • priimat ir išduodant maisto produktus kuo mažiau kontaktuoti su kitais asmenimis. Pristatomas maistas galėtų būti paliekamas lauke ant stelažų/dėžių pakeltų nuo žemės, šalia maisto sandėlio durų. Jei kartu su prekėmis pateikiamos popierinės sąskaitos-faktūros (SF), kurios įstaigos darbuotojų pasirašomos, pervežėjas turėtų jas palikti kartu su maisto produktais ir kito prekių pristatymo metu būtų apsikeičiama SF (tiekėjas atveža naują prekes su nauja SF ir pasiima senas pasirašytas SF).

 

 

TERITORIJOS, PATALPŲ, ĮRENGINIŲ, INVENTORIAUS, ŽAISLŲ PRIEŽIŪRA (HN 75:2016)

 

 • Įstaigos sklypas / teritorija turi būti sistemingai valomas, prižiūrimas.
 • Šiukšlių konteineriai turi būti reguliariai ištuštinami, valomi, dezinfekuojami.
 • Įstaigos patalpos, įrenginiai ir kitas inventorius prižiūrimi ir valomi taip, kad būtų užtikrinta švara.
 • Tualetų-prausyklų valymo inventorius turi būti paženklintas ir laikomas atskirai nuo kitų grupių patalpų valymo inventoriaus (griežtai naudojamasi tik savo grupės inventoriumi).
 • Valymo priemonės ir dezinfektantai turi būti laikomi saugiai, vaikams neprieinamoje vietoje.
 • Vaikų ugdymo patalpos turi būti vėdinamos skersvėjiniu būdu, kai patalpose nėra vaikų. Patalpų negalima vėdinti per tualeto-prausyklos patalpas. Vėdinamų patalpų temperatūra neturi nukristi žemiau 12° C.
 • Kiekvienam vaikui turi būti numatyta ne mažiau kaip po 2 komplektus lovos skalbinių, rankšluosčių rankoms, rankšluosčių kojoms ir čiužinių užvalkalų. Lovos skalbiniai, rankšluosčiai keičiami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę savaitinėse grupėse ir vieną kartą per dvi savaites – dieninėse grupėse.
 • Žaislai neturi kelti pavojaus vaikų sveikatai ar rizikos juos nuryti, įkvėpti ar susižeisti jais palietus odą, gleivinę, akis. Žaislai turi atitikti vaikų amžių, būti švarūs.
 • Patalpose turi nebūti graužikų ir kitų buitinių kenkėjų. Privalomą profilaktinį aplinkos kenksmingumo pašalinimą (dezinfekciją, dezinsekciją, deratizaciją) atlieka šiai veiklai licencijuoti asmenys.
 • Draudžiama atlikti privalomą profilaktinį aplinkos kenksmingumo pašalinimą (dezinfekciją, dezinsekciją, deratizaciją) vaikams esant įstaigoje. Įstaigos patalpos, kuriose atliekami remonto darbai, turi būti izoliuojamos nuo kitų patalpų / erdvių.
 • Nustačius ar įtarus užkrečiamosios ligos atvejį ar (ir) protrūkį, patalpos, įrenginiai, žaislai, inventorius valomi, dezinfekuojami pagal specialistų, vykdančių užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą ir kontrolę, nurodymus.
 • Privalomasis aplinkos kenksmingumo pašalinimas atliekamas teisės akto nustatyta tvarka pagal epidemiologines reikmes.
 • Valymo priemonės turi būti naudojamos pagal paskirtį. Biocidai leidžiami naudoti teisės akto nustatyta tvarka.
 • Asmenys, dirbantys su valymo ir dezinfekcijos priemonėmis, turi mokėti naudotis šiomis priemonėmis ir laikytis gamintojo ar tiekėjo saugos duomenų lapuose nurodytų sveikatos saugos reikalavimų.
 • Patalpų naudojimo metu atsiradę sienų, lubų, grindų, įrenginių ar inventoriaus defektai, galintys turėti įtakos vaikų sveikatai ir saugumui, šalinami nedelsiant.

 

Kaip valyti švietimo įstaigas karantino laikotarpiu

Minkšti žaislai ir kilimai išnešami iš ugdymo patalpų.

Objekto pavadinimas Plovimas Dezinfekavimas (esant reikalui) atliekamas būtinai po plovimo procedūros Procedūrų dažnis
  Plaunama nuo viršaus į apačią. Naudojamos įprastos kempinės ir šluostės. Dezinfekuojama nuo viršaus į apačią. Naudojamos įprastos kempinės ir šluostės.  
  Plaunama su šiltu vandeniu ir įprastu Jūsų buityje naudojamu neutraliu plovikliu. Dezinfekuojama naudojant 0,1% natrio hipochloritą (skiedimas santykiu 1:50, jei naudojamas buitinis baliklis, kurio pradinė koncentracija yra 5%). Paviršius, kuriuos gali sugadinti natrio hipochloritas, reikia valyti 70% koncentracijos etanoliu, prieš tai paviršius nuvalius neutraliu plovikliu.  
Paviršiai/

patalpos

Durys ir spintelių rankenos, baldų ranktūriai.

Plaunama su šiltu vandeniu ir įprastu Jūsų buityje naudojamu neutraliu plovikliu.

Siūloma 2 kartai.
Patalpos ir grindys Patalpos gerai išvėdinamos (bent 5 min. plačiai atidarius langus).

Valomos iki vaikų atėjimo į įstaigą arba kai vaikai būna lauke.

Siūloma 2 kartus per dieną, prireikus – ir dažniau.
Tualeto grindys, unitazai Plaunami su šiltu vandeniu ir įprastu Jūsų buityje naudojamu neutraliu plovikliu.

Vonios ir tualeto patalpa – plaunama paskutinė.

Siūloma 2 kartus per dieną, prireikus – ir dažniau.
Inventorius tualetui valyti Plaunami su šiltu vandeniu ir įprastu Jūsų buityje naudojamu neutraliu plovikliu. Siūloma Kiekvieną kartą panaudojus
Naktipuodžiai Plaunami su šiltu vandeniu ir įprastu Jūsų buityje naudojamu neutraliu plovikliu. Siūloma Kiekvieną kartą panaudojus
Stalai žaidimų patalpose Plaunama karštu vandeniu su muilu ar soda (20 g muilo arba sodos 1 l vandens) ar plaunama su šiltu vandeniu ir įprastu Jūsų buityje naudojamu neutraliu plovikliu. Siūloma Prieš ir po kiekvieno vaikų maitinimo.
Baldai Valomi kasdien drėgna pašluoste. Siūloma 1 kartą.
žaislai (kieti) Turi būti plaunami pagal gamintojų rekomendacijas arba plaunami tekančiu 37° C vandeniu su muilu ar kitais valikliais, skirtais žaislams valyti, skalaujami ir džiovinami.

 

Siūloma 2 kartai: prieš atsidarant įstaigai, vaikų pietų miego metu.
Tekstilė Skalbiama įprastomis priemonėmis, pasirenkant 60-90 oC temperatūrą. Tekstilės dezinfekuoti nereikia, jei skalbiama 60-90 oC temperatūroje. Jei dėl audinių ypatybių negalima naudoti karšto vandens, skalbiant tekstilę siūloma naudoti specialias chemines medžiagas (pvz. baliklį ar natrio hipochlorito turinčius produktus, skirtus tekstilės gaminiams). Kaip numato HN 75:2016
Indai Plaunama indaplovėje pasirenkant įprastas priemones ir aukštą 60-90 oC temperatūrą. Siūlama dezinfekuoti, jei indai buvo plauti rankomis. Po kiekvieno naudojimo

 

Kaip sumažinti pavojų užsikrėsti koronavirusais

Atsižvelgdami į tarptautinių ekspertų išvadas, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) ir Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) rekomenduoja žmonėms, kurie neseniai grįžo iš Kinijos ar Šiaurės Italijos (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionų), 14 dienų nuo paskutinės buvimo minėtose šalyse dienos likti namuose ir stebėti savo sveikatą.

Norint pateikti informaciją apie save, reikia kreiptis į NVSC šiais būdais:
tel. nr. 8 5 2124098
el. paštu 
info@nvsc.lt
arba  
užpildant formą  http://nvsc.lrv.lt/covid-19

Jeigu šiemet lankėtės Kinijoje ar Šiaurės Italijoje ir grįžę pajutote simptomus, panašius į gripo, kreipkitės į bendrąjį pagalbos centrą tel. 112.

Kilus klausimų dėl naujojo koronaviruso galima skambinti NVSC visą parą: +370 618 79984, +370 616 94562

Daugiau informacijos https://nvsc.lrv.lt/ ir http://sam.lrv.lt/ tinklapiuose.

 

„Geri darbeliai – baltomis snaigėmis krenta“

Gruodžio 9-13 dienomis darželyje vyko akcija „Geri darbeliai – baltomis snaigėmis krenta“, kurios tikslas buvo supažindinti vaikus su mūsų senolių amatais. Akcijos organizatorė auklėtoja Joana Daubarienė parodė vaikams, kaip smagu verpti, lyginti su kočėlais, maišyti tešlą kubile. Supažindino su žibaline lempa, gelda, gramofonu ir kitais senoviniais rakandais.

Vaikų emocijos tryško gaminant ir minkant kūčiukams tešlą. Darželis prisipildė kepamų kūčiukų aromatu ir džiugiu artėjančių švenčių laukimu.

„Ne tik sveikai maitinamės, bet ir vaišinamės“

Atsižvelgiant, kad 2019 m. lapkričio 15 d. lopšelyje-darželyje „Žiedelis“, organizuojama akcija darželio bendruomenei „Ne tik sveikai maitinamės, bet ir vaišinamės“, kurios metu vaišinama naminėmis natūraliomis vaisių salotomis, vaisiais, siekiant skatinti sveiką vaikų maitinimą ne tik darželyje, bet ir šeimoje, padedant tėveliams ir bendradarbiaujant su visuomenės sveikatos specialiste Alla Čiukšiene.

Projektas „Laikas drauge“

Įstaigoje buvo vykdomas projektas „Laikas drauge“, skirtas supažindinti vaikus kaip gyvūnai jaučia ir supranta pasaulį.

Į projektą įtraukti ir ugdytinių tėveliai, kurie padėjo vaikams suprasti, jog gyvūnai, kaip ir žmonės yra labai saviti – supranta, gali verkti, džiaugtis, tapti tikrais šeimos nariais,

Jie duoda naudos ir mūsų fizinei bei emocinei sveikatai.

Ugdytiniai išmoko bendrauti su gyvūnėliais dėmesingu žvilgsniu, šypsena, maloniu žodžiu. Gėrėjosi gyvūnėlių išvaizda, išmoko pastebėti kada jie alkani, sušalę, liūdni ir pratinosi tinkamai globoti.

Sužinojo, kaip gyvūnai bendrauja naudodami savo kūno kalbą.

Ugdė atsakomybę už savo ir kitų žmonių elgesį su gyvūnais.