Specialistų teikiamos paslaugos

MUZIKINIS UGDYMAS

Muzikos mokytoja – Irena Palčiauskienė

Vaikas muzikinėje veikloje ugdomas dainuojant, grojant, klausant muzikos, improvizuojant ir kuriant bei žaidžiant muzikinius žaidimus. Ugdant siekiama integruotis į kitas ugdymo sritis, t.y. aplinkos pažinimą, gimtąją kalbą, šokį, vaidybą ir etninę kultūrą. Itin didelis dėmesys skiriamas inovacijų paieškai ir muzikos mokytojos bendradarbiavimui su vaiko tėvais ir auklėtojomis.

 

KALBOS IR KT. KOMUNIKACIJOS KOREKCIJA

Logopedė Jurgita Jasiulevičienė

Vaikams su kalbos ir komunikacijos sutrikimais teikiama kvalifikuota logopedės pagalba. Vaikų kalbos ir komunikacijos sutrikimai sėkmingai šalinami per individualius ir pogrupinius logopedinius užsiėmimus. Rengiamos ir naudojamos specialiosios mokymo priemones, skirtos specialiųjų poreikių vaikų kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui bei korekcijai. Logopedė bendradarbiauja su įstaigos specialistais, vykdant bendrus projektus. Rengia individualius tarties, foneminės klausos lavinimo, žodyno plėtimo, gramatinės kalbos sandaros bei rišliosios kalbos lavinimo užsiėmimus. Logopedė individualiai konsultuoja tėvus bei pedagogus kalbos ugdymo klausimais, vertina vaikų pasiekimus, moko tėvus tęsti korekcinę veiklą namuose. Ugdymo procese taiko informacines komunikacines technologijas, logopedines naujoves, alternatyvius ugdymo metodus.

 

Kūno kultūros pedagogė – Beata Sakalauskienė

Kūno kultūros pedagogė planuoja fizinio ugdymo procesą, diferencijuoja fizinio ugdymo tikslus, naudojasi įvairiais informacijos šaltiniais, parenka tinkamas ugdymo strategijas bei deramai jas taiko, stebi ir stiprina ugdytinių sveikatą.Teikia pagalba vaikams turintiems judesio ir padėties sutrikimus. Didelį dėmesį skiria fiziniam aktyvumui, taisyklingos laikysenos formavimui ir korekcijai, plokščiapėdystės profilaktikai ir taisymui.

Konsultuoja tėvus ir pedagogus fizinės vaiko sveikatos ugdymo klausimais. Bendradarbiauja su muzikos mokytoja, logopede kitais pedagogais ir rengia bei vykdo bendrus projektus.