Specialistų teikiamos paslaugos

 

MUZIKINIS UGDYMAS

Muzikos mokytoja

Vaikas muzikinėje veikloje ugdomas dainuojant, grojant, klausant muzikos, improvizuojant ir kuriant bei žaidžiant muzikinius žaidimus. Ugdant siekiama integruotis į kitas ugdymo sritis, t.y. aplinkos pažinimą, gimtąją kalbą, šokį, vaidybą ir etninę kultūrą. Itin didelis dėmesys skiriamas inovacijų paieškai ir muzikos mokytojos bendradarbiavimui su vaiko tėvais bei auklėtojomis.

 

Šokio mokytoja

 • Ugdo vaikų vertybines nuostatas domėtis šokio tradiciniais ir šiuolaikiniais reiškiniais, poreikį dalyvauti šokio veiklose, pasitikėjimą savimi ir pagarbą kitam;
 • Tenkina prigimtinį poreikį judėti ir plėtoti kūno kinestetines galias, reikšmingas kasdieniame gyvenime ir reikalingas šokio raiškai bei moko kurti šokį, naudojant natūralius judesius;
 • Motyvuoja kaupti ir plėtoti šokio kūrybinę bei estetinę patirtį, reikalingą bendrauti, pažinti ir reikšti savo emocijas, mintis ir sumanymus šokio raiškos priemonėmis, kūrybiškai išreikšti save, improvizuoti;
 • Supažindina su Lietuvos ir pasaulio šokio kultūros tradicijomis, šokio reiškinių įvairove;
 • Skatina vaikus dalintis įgyta šokio patirtimi, šokio sukeltais įspūdžiais, išsakyti savo nuomonę ir išklausyti kito.

 

KALBOS IR KOMUNIKACIJOS KOREKCIJA

Logopedė

 • Teikia kvalifikuotą pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, kuriuos nustato miesto Pedagoginė psichologinė tarnyba (PPT) arba mūsų įstaigos Vaiko gerovės komisija po to, kai tėvai kreipiasi su prašymu (prašymo formą pateikia specialistas);
 • Visapusiškai tiria vaikų kalbą (tartį, žodyną, gramatinę kalbos sandarą, rišliąją kalbą), nustato kalbos sutrikimo laipsnį ir pobūdį;
 • Veda logopedines pratybas individualiai ar mažomis grupelėmis, parenka metodus bei ugdomąją medžiagą, atitinkančią vaikų amžių bei sutrikimų pobūdį, fiksuoja ugdytinių pasiekimus;
 • Konsultuoja tėvus (globėjus) – supažindina su vaikų pasiekimais, teikia metodines konsultacijas darbui namuose;
 • Dalyvauja specialiojo ugdymo komisijos veikloje, konsultuoja auklėtojas, kurių grupėse ugdosi vaikai, turintys kalbos ir komunikacijos sutrikimų, bendradarbiauja su įstaigos bendruomene;
 • Ištaisius kalbos ir komunikacijos sutrikimus vaiką stebi 3 mėnesius.