Darbuotojai

PEDAGOGAI

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIEDELIS“ PEGADOGINIŲ DARBUOTOJŲ SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

Eil.nr. Vardas, Pavardė Išsilavinimas, mokslinis laipsnis Kvalifikacinė kategorija Užimamos pareigos
1. Violeta Valaitienė Aukštasis II vadybinė Direktorė
2. Jolita Kolojanskienė Aukštasis; KU   Direktorės pavaduotoja ugdymui
3. Violeta Liovina aukštesnysis; Kapsuko ET Suchackienės ped.m-la Metodininkė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
4. Jurga Dievaitienė Aukštasis; VPU Vyr. auklėtoja Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
5. Roma Krasauskienė aukštasis; ŠPI Klaipėdos fakult. Metodininkė Mokytoja
6. Ilona Tamavičienė aukštesnysis; Kapsuko ET Suchackienės ped.m-la Auklėtoja Mokytoja
7. Joana Daubarienė Aukštesnysis; Panevėžio med. mokykla Vyr. auklėtoja Mokytoja
8. Jadvyga Dubrindienė Aukštasis; Marijampoles kolegija Metodininkė Mokytoja
9. Elvyra Julija Čičiurkienė Aukštasis neuniversitetinis; Marijampoles kolegija Metodininkė Mokytoja
11. Kristina Rudžionienė Lietuvos edukologijos universitetas

Lietuvos sporto universitetas

auklėtoja Mokytoja
12 Marta Zavadska Aukštasis koleginis išsilavinimas (Bakalauras); Pedagogas Mokytoja

 

 

SPECIALISTAI

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIEDELIS“ NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ ATLIEKAMOS FUNKCIJOS IR SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Eil. nr.

Vardas, Pavardė

Išsilavinimas, mokslinis laipsnis

Kvalifikacinė kategorija

Užimamos pareigos

1.

Irena Palčiauskienė

Aukštesnysis/Vilniaus Tallat-Kelpšos aukštesnioji mokykla

Vyr. mokytoja

Meninio ugdymo mokytoja

2.

Jurgita Jasiulevičienė

Aukštasis (ŠU)

Metodininkė Spec. pedagogė/Logopedė

Logopedė

3.

Ieva Jankauskaitė

Studijuoja VDU

Meninio ugdymo mokytoja