Darbuotojai

PEDAGOGAI

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIEDELIS“ PEGADOGINIŲ DARBUOTOJŲ SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Eil. nr.

Vardas, Pavardė

Išsilavinimas, mokslinis laipsnis

Kvalifikacinė kategorija

Užimamos pareigos

1.

Violeta Valaitienė

Aukštasis

II vadybinė

Direktorė

2.

Jolita Kolojanskienė

Aukštasis; KU

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui

3.

Violeta Liovina

aukštesnysis; Kapsuko ET Suchackienės ped.m-la

Metodininkė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

4.

Jurga Dievaitienė

Aukštasis; VPU

Vyr. auklėtoja

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė 

5.

Roma Krasauskienė

aukštasis; ŠPI Klaipėdos fakult.

Metodininkė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

6.

Ilona Tamavičienė

aukštesnysis; Kapsuko ET Suchackienės ped.m-la

Auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

7.

Joana Daubarienė

Aukštesnysis; Panevėžio med. mokykla

Vyr. auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

8.

Jadvyga Dubrindienė

Aukštasis; Marijampoles kolegija

Metodininkė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

9.

Elvyra Julija Čičiurkienė

Aukštasis neuniversitetinis; Marijampoles kolegija

Metodininkė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

10.

Livija Filipuškina

Aukštesnysis Kapsuko ped.mokykla

Vyr. auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

11.

Kristina Rudžionienė

Lietuvos edukologijos universitetas

Lietuvos sporto universitetas

auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

 

 

SPECIALISTAI

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIEDELIS“ NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ ATLIEKAMOS FUNKCIJOS IR SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Eil. nr.

Vardas, Pavardė

Išsilavinimas, mokslinis laipsnis

Kvalifikacinė kategorija

Užimamos pareigos

1.

Irena Palčiauskienė

Aukštesnysis/Vilniaus Tallat-Kelpšos aukštesnioji mokykla

Vyr. mokytoja

Meninio ugdymo mokytoja

2.

Jurgita Jasiulevičienė

Aukštasis (ŠU)

Metodininkė Spec. pedagogė/Logopedė

Logopedė

3.

Ieva Jankauskaitė

Studijuoja VDU

Meninio ugdymo mokytoja