Darbuotojai

PEDAGOGAI

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIEDELIS“ PEGADOGINIŲ DARBUOTOJŲ SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

parsisiųsti Word formatu

Eil.nr. Vardas, Pavardė Išsilavinimas, mokslinis laipsnis Kvalifikacinė kategorija Užimamos pareigos
1. Violeta Valaitienė Aukštasis II vadybinė Direktorė
2. Jolita Kolojanskienė Aukštasis; KU Direktorės pavaduotoja ugdymui
3. Violeta Liovina aukštesnysis; Kapsuko ET Suchackienės ped.m-la Metodininkė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
4. Jurga Dievaitienė Aukštasis; VPU Vyr. auklėtoja Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
5. Roma Krasauskienė aukštasis; ŠPI Klaipėdos fakult. Metodininkė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
6. Ilona Tamavičienė aukštesnysis; Kapsuko ET Suchackienės ped.m-la Auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
7. Joana Daubarienė Aukštesnysis; Panevėžio med. mokykla Vyr. auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
8. Jadvyga Dubrindienė Aukštasis; Marijampoles kolegija Metodininkė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
9. Elvyra Julija Čičiurkienė Aukštasis neuniversitetinis; Marijampoles kolegija Metodininkė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
10. Livija Filipuškina Aukštesnysis Kapsuko ped.mokykla Vyr. auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
11. Kristina Rudžionienė Lietuvos edukologijos universitetas

Lietuvos sporto universitetas

auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

 

 

SPECIALISTAI

Eil.nr. Vardas, Pavardė Išsilavinimas, mokslinis laipsnis Kvalifikacinė kategorija Užimamos pareigos
1. Irena Palčiauskienė Aukštesnysis/Vilniaus Tallat-Kelpšos aukštesnioji mokykla Vyr. mokytoja Muzikos mokytoja
2. Jurgita Jasiulevičienė Aukštasis (ŠU) Metodininkė Spec. pedagogė/Logopedė Logopedė
3. Beata Levickė Aukštasis LKKA

Aukštasis LKKA (pedagogikos magistras)

Metodininkė Neformaliojo ugdymo pedagogė (kūno kultūra)

 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIEDELIS“ NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ ATLIEKAMOS FUNKCIJOS IR SPECIALIEJI REIKALAVIMAI