Darbuotojai

PEDAGOGAI

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIEDELIS“ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Eil.nr.  Vardas, Pavardė  Išsilavinimas, mokslinis laipsnis  Kvalifikacinė kategorija  Užimamos pareigos 
1.  Violeta Valaitienė  Aukštasis  II vadybinė  Direktorė 
2.  Jolita Kolojanskienė  Aukštasis; KU     Direktorės pavaduotoja ugdymui 
3.  Violeta Liovina  aukštesnysis; Kapsuko ET Suchackienės ped.m-la  Metodininkė  Priešmokyklinio ugdymo mokytoja 
4.  Jurga Dievaitienė Aukštasis; VPU Metodininkė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja  
5.  Roma Krasauskienė  aukštasis; ŠPI Klaipėdos fakult.  Metodininkė  Mokytoja
6.  Ilona Tamavičienė  aukštesnysis; Kapsuko ET Suchackienės ped.m-la  Mokytoja Mokytoja
7.  Joana Daubarienė  Aukštesnysis; Panevėžio med. mokykla  Vyr. mokytoja  Mokytoja
8.  Jadvyga Dubrindienė  Aukštasis; Marijampoles kolegija  Metodininkė  Mokytoja
9.  Elvyra Julija Čičiurkienė  Aukštasis neuniversitetinis; Marijampoles kolegija  Metodininkė  Mokytoja
10.  Kristina Rudžionienė Lietuvos edukologijos universitetas

Lietuvos sporto universitetas

Mokytoja Mokytoja
11. Marta Zavadska Aukštasis koleginis išsilavinimas (Bakalauras); Mokytoja Mokytoja

 

 

SPECIALISTAI

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIEDELIS“ NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ ATLIEKAMOS FUNKCIJOS IR SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Eil.nr.  Vardas, Pavardė  Išsilavinimas, mokslinis laipsnis  Kvalifikacinė kategorija  Užimamos pareigos 
1.  Irena Palčiauskienė  Aukštesnysis/Vilniaus Tallat-Kelpšos aukštesnioji mokykla  Vyr. mokytoja  Meninio ugdymo mokytoja 
2.  Jurgita Jasiulevičienė  Aukštasis (ŠU)  Metodininkė Spec. pedagogė/Logopedė  Logopedė 
3.  Renata Medelienė Lietuvos sporto universitetas Meninio ugdymo mokytoja