Darbuotojai

PEDAGOGAI

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIEDELIS“ PEGADOGINIŲ DARBUOTOJŲ SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

parsisiųsti Word formatu

Eil.nr. Vardas, Pavardė Išsilavinimas, mokslinis laipsnis Kvalifikacinė kategorija Užimamos pareigos
1. Violeta Valaitienė Aukštasis II vadybinė Direktorė
2. Jolita Kolojanskienė Aukštasis; KU Direktorės pavaduotoja ugdymui
3. Vaida Daugirdė Aukštasis;VPU,

magistras KTU

Metodininkė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
4. Lina Galinienė Aukštasis; VPU Metodininkė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
5. Roma Krasauskienė aukštasis; ŠPI Klaipėdos fakult. Metodininkė Auklėtoja
6. Ilona Tamavičienė aukštesnysis; Kapsuko ET Suchackienės ped.m-la Auklėtoja Auklėtoja
7. Joana Daubarienė Aukštesnysis; Panevėžio med. mokykla Vyr. auklėtoja Auklėtoja
8. Jadvyga Dubrindienė Aukštasis; Marijampoles kolegija Metodininkė Auklėtoja
9. Elvyra Julija Čičiurkienė Aukštasis neuniversitetinis; Marijampoles kolegija Metodininkė Auklėtoja
10. Livija Filipuškina Aukštesnysis Kapsuko ped.mokykla Vyr. auklėtoja Auklėtoja
11. Violeta Liovina aukštesnysis; Kapsuko ET Suchackienės ped.m-la Metodininkė Auklėtoja
12. Jurga Dievaitienė Aukštasis; VPU Vyr. auklėtoja Auklėtoja

 

 

SPECIALISTAI

Eil.nr. Vardas, Pavardė Išsilavinimas, mokslinis laipsnis Kvalifikacinė kategorija Užimamos pareigos
1. Irena Palčiauskienė Aukštesnysis/Vilniaus Tallat-Kelpšos aukštesnioji mokykla Vyr. mokytoja Muzikos mokytoja
2. Jurgita Jasiulevičienė Aukštasis (ŠU) Metodininkė Spec. pedagogė/Logopedė Logopedė
3. Beata Sakalauskienė Aukštasis LKKA

Aukštasis LKKA (pedagogikos magistras)

Metodininkė Neformaliojo ugdymo pedagogė (kūno kultūra)

 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIEDELIS“ NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ ATLIEKAMOS FUNKCIJOS IR SPECIALIEJI REIKALAVIMAI