Įstaigos taryba

Įstaigos tarybos pirmininkė – Kristina Poderienė (tėvų atstovė)

Įstaigos tarybos pirmininkės pavaduotoja – Vilma Gudkovienė (tėvų atstovė)

Įstaigos tarybos sekretorė – Snieguolė Poteliūnaitė (raštvedė)

Tarybos nariai:

Elvyra Julija Čičiurkienė (auklėtoja)

Alla Čiukšienė (dietistė)

Radvilė Pikalauskienė(tėvų atstovė)

Jurgita Jasiulevičienė (logopedė)

Daiva Daunoravičienė (auklėtojos padėjėja)

Joana Daubarienė (auklėtoja)

Mindaugas Čiočys (tėvų atstovė)