Įstaigos taryba

Įstaigos tarybos pirmininkėRadvilė Pikalauskienė (tėvų atstovė)

Įstaigos tarybos pirmininkės pavaduotoja – Roma Gudžinskienė (tėvų atstovė)

Įstaigos tarybos sekretorė  Snieguolė Poteliūnaitė (raštvedė)

Tarybos nariai:

  • Elvyra Julija Čičiurkienė (mokytoja)
  • Alla Čiukšienė (sandėlininkė)
  • Daiva Vesterholt (tėvų atstovė)
  • Jurgita Jasiulevičienė (logopedė)
  • Daiva Daunoravičienė (ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja)
  • Joana Daubarienė (mokytoja)